آذر ۱۵, ۱۳۹۸
آب

آقا جان، آب سرمایه ملی است!

آب سرمایه ملی است.باور کنیم و به رفتارهایمان دقت کنیم. الان مقابل یک مغازه هستم. یک مغازه دار محترم درحال شستن طی نخی مغازه اش هست. […]